Hur påverkar konst vårt samhälle?

Det är allmänt känt att många konstnärer har fått kämpa hårt för att få ihop till sitt levebröd. Det hör liksom ihop att vara fattig och konstnär. Trots det är det konstnärerna som i stora drag har påverkat den historia som vi känner till. En konstnärs val av vad han eller hon väljer att visa och dölja påverkar oss mer än vi tror. 

Vad är konst?

Ordet konst kanske får dig att tänka på vackra målningar som Mona-Lisa och Nattvarden. Men konst är så mycket mer. Konst har format vår historia, våra åsikter om omvärlden och hur vi ser samhället. I alla tider har det använts för att beskriva känslor, bevara människor och till och med styra människor.

Konst inkluderar inte bara målningar, skulpturer och hantverk. Musik, litteratur, fotografi, dans och interaktiv konst räknas också till kategorin. Faktum är att det i många fall handlar mer om skapandet än om resultatet. Det forskas mycket på hur vår hjärna reagerar och påverkas av konst. I vissa fall kan konst användas för att förbättra vår hälsa och ge oss njutning.

Hur konsten påverkat historien som vi ser den

Konsten har makten att berätta för oss hur det kändes att leva i en annan tid. Så konst kan på sätt och vis vara en tidsmaskin. Den berättar för oss hur människor såg på sig själva, hur de såg på andra och hur de hanterade sin värld. Dans är ett sådant exempel. Många kulturer har använt danser för att berätta och föra vidare historier. Mytologiska berättelser, verkliga händelser och känslor kan utvinnas från gamla danser bevarade till vår tid tillsammans med musiken, rytmen och olika detaljer, som masker eller specifika klädstilar. Många gånger berättas historier om hur människor led, älskade, hatade och gladdes. Sådant som en enkel historiebok inte kan förmedla.

Konst som protest, åsikt och politik

Många gånger kan det vara svårt att säga eller nå fram till en annan människa med en annan bakgrund eller människosyn. Men ett välgjort konstverk kan beröra snabbare och förmedla precis vad vi vill säga.

Ett modernt exempel på det här är Banksy, som bland annat är en känd graffitikonstnär och politisk aktivist. Genom sina verk förmedlar han ofta tänkvärda små situationer som visar hur han vill att politiken ska användas till fördel för den vanliga människan. Men eftersom konst påverkar våra känslor så är det inte utan sorg som vi kan säga att konsten använts inte bara i bra, utan också i dåligt syfte.

I politikens värld har olika former av konst använts som propaganda för att få många människor att gå med på olika saker. 

Statyer som restes till ära för en krigsherre, kung eller forskare kunde vara, och är fortfarande, ett sätt att få respekt. Idag reser vi inte lika ofta statyer till ära av andra, men politisk propaganda delas ut på andra sätt. Kanske genom politiskt influerade memes eller fotografier på sociala medier. Det finns mycket att diskutera när det kommer till hur konst har påverkat och fortsätter att påverka vårt samhälle, så det här är bara en droppe i ett hav. Men vi kan utan tvekan säga att konst är ett mäktigt verktyg.

About the Author

You may also like these

No Related Post