En medeltida gycklarföreställning

gycklarna2

Hämta utbudsblad som PDF

Hämta bilder på föreställningen

Trolleri med Bissa Abelli, en av Sveriges mycket få kvinnliga trollkonstnärer, medeltida musik på tidstrogna instrument som säckpipa flöjt och luta och sist men inte minst – en nästan alldeles riktig dansande björn. En familjeföreställning som passar i alla sammanhang och för alla åldrar. Tillsammans med arrangören kan vi utforma ett speciellt program för varje tillfälle. Vi kan göra allt från 10 min med Bissa Abelli till en hel dags program med 4 medverkande.Vi har haft gycklarföreställningen på repertoaren sedan Abellis Magiska Teater bildades 1979.

Regi Bissa Abelli/Juan Rodriguez/gruppen. Målgrupp alla åldrar.
Lokal
alla typer av lokaler – gärna utomhus. Spelyta minst 2 x 3 x 2 m.
Bygg/rivtid
60/30 min.

Gage
10 000 kr för en föreställning med 4 medverkande. Heldagsföreställning 19 000 kr. Resa 60 kr/mil. Traktamente 220 kr per person/dygn. Logi bokas och betalas av arrangören.