Skapande skola

Vi har vid ett flertal tillfällen deltagit i projekt finansierade med pengar som kommunen fått för att erbjuda skolorna i kommunen  föreställningar i teaterbussen som kommer till skolan. Vid några tillfällen har vi även haft dockteaterverkstad med elever och lärare i samband med föreställningarna men det har inte varit en förutsättning för att få skapande skola-pengar. Så här kan det gå till ; Enhetschefen  söker pengar för uppsökande teater på skolorna i kommunen. En samordnare på kommunen kontaktar skolorna och erbjuder att vi eller någon annan grupp kommer till skolan. När skolan har gjort sitt val kontaktar vi skolan och kommer överens om en tid för besöket. Vi fakturerar kommunen som betalar med skapande skola-pengar.

 

Comments are closed.